Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

onelovepls
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
onelovepls
2308 832c 390
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
onelovepls

April 09 2017

onelovepls
4336 bafd 390
onelovepls
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin
onelovepls
9980 d916 390
onelovepls
a tak poza tym, to wcale nie jest okej, nie jest okej, cześć.
— HuczuHucz- Gdyby nie to
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
7728 0209 390

themaninthegreenshirt:

Roman Polanski and Catherine Denueve at the Carlton Towers Hotel in London, 16th August 1964

Reposted fromLittleJack LittleJack
onelovepls
Nie doceniasz siebie. Wiesz o tym?
— Zwierzęta nocy (2016)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazouza zouza
onelovepls
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viazouza zouza
onelovepls
7096 d6e5 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazouza zouza

April 07 2017

onelovepls
star quality
Reposted fromkauah kauah viairmelin irmelin
onelovepls
1313 c6a0 390
Reposted fromgrobson grobson viamerydocholery merydocholery
onelovepls
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin

March 19 2017

1984 1cf9 390

kinkelle:

Spring jacket season almost here….

Reposted fromvwwvwwvwwv vwwvwwvwwv viamerydocholery merydocholery
1502 9a12 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
6543 2cf1 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
6542 aa72 390

goswinding:

Matt Damon and Jude Law on the set of ‘The Talented Mr. Ripley’, Rome, 1998

Photo by Brigitte Lacombe

Reposted fromLittleJack LittleJack
onelovepls
8942 b3e7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamerydocholery merydocholery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl