Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

1984 1cf9 390

kinkelle:

Spring jacket season almost here….

Reposted fromvwwvwwvwwv vwwvwwvwwv viamerydocholery merydocholery
1502 9a12 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
6543 2cf1 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
6542 aa72 390

goswinding:

Matt Damon and Jude Law on the set of ‘The Talented Mr. Ripley’, Rome, 1998

Photo by Brigitte Lacombe

Reposted fromLittleJack LittleJack
onelovepls
8942 b3e7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamerydocholery merydocholery
onelovepls
3086 5f6c 390
Reposted fromkaiee kaiee viamerydocholery merydocholery
onelovepls
8113 b6c5 390
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
onelovepls
9282 761b 390
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
7329 a379 390
Reposted frompredictableannie predictableannie viairmelin irmelin
onelovepls
1111 2c8b 390
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
1630 4bd8 390

dennybitte:

waiting for the night

by Denny Bitte

Reposted fromgrompfus grompfus viairmelin irmelin
onelovepls
2494 7911 390
Reposted fromheroes heroes viairmelin irmelin
onelovepls
5196 f778 390

blogdaniballet:

Oksana Bondareva

onelovepls
Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.  Szczególnej, gdy się już zagnieździ.
— Wiedział Prus co pisze!

March 16 2017

onelovepls
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viairmelin irmelin
onelovepls
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaIriss Iriss

March 08 2017

4367 9738 390

allthingseurope:

Versailles, France (by graviswolfy)

Reposted fromallaturca allaturca viapariss pariss
onelovepls
8506 5382 390
Reposted frombrzask brzask viawrazliwa wrazliwa
onelovepls

Święto Kobiet

W tym dniu nieistniejącym Święta Kobiet
A jednak właśnie ten dzień się pamięta
Doprawdy składam tę wiązankę tobie
Z wyrzutów sumienia

Niechże na gorsze nic już nigdy się nie zmieni
I nikt nie każe ci być twardą i bez wad
Miej zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia
Bezpieczny własny świat

Cóż, jeszcze tylko bukiet szczerych chęci
Co nie jest więcej wart, niż ćwiartka w bramie
Niech nic już nigdy złego się nie święci
Święte niech święci się

Nie telep się samotnie w czterech ścianach
W każdy odgłos się nie wsłuchuj, jak ten pies
Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada
Nie tylko ciągle deszcz

A życie twoje niechże będzie żywe
I pełne miłych, żywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fałszywe
Mimo że, mimo że

Ubieraj się w kolory, nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień
I nie trać wiary, niech na twoją przyszłość całą
Nie padnie nigdy cień

W tym dniu nieistniejącym Święta Kobiet
A jednak właśnie ten dzień się pamięta
Doprawdy składam tę wiązankę tobie
Z wyrzutów sumienia

Maciej Maleńczuk
Reposted fromflorentyna florentyna viapoezja poezja

March 04 2017

onelovepls
4305 d3a7 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl