Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

onelovepls
Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 28 2018

onelovepls
6248 293f 390
Reposted fromzungud zungud viairmelin irmelin
onelovepls
6694 eefa 390
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
7075 868b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin
onelovepls
Uczę się na błędach, robię coraz większe i lepsze - aż któregoś pięknego dnia zrobię najwspanialszy błąd w życiu.
Reposted byzouza zouza

January 27 2018

onelovepls
9019 cbfa 390
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
onelovepls
1280 cc9a 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viairmelin irmelin
onelovepls
9123 b165 390
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
onelovepls
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaIriss Iriss

January 14 2018

onelovepls
Panie, daj mi duszę, która nie zazna nudy, zrzędzenia, westchnień, lamentów i nie pozwól, bym zbytnio martwił sie zawalidrogą, która nazywa się „ja”. Daj mi, Panie, poczucie humoru. Udziel mi łaski zruzmienia żartu, by odkryć w życiu trochę radości i by móc użyczyć je innym.
— Tomasz Morus

January 13 2018

onelovepls
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaataszka ataszka

January 12 2018

onelovepls
7179 7b4b 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataszka ataszka
onelovepls

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
onelovepls
1964 7367 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 08 2018

onelovepls
3706 cb6b 390
Reposted fromimradioactive imradioactive
onelovepls
9086 64d3 390
Reposted from777727772 777727772 viazorax zorax
onelovepls
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski (fot. Infiniti Pensieri)
Reposted fromaneth aneth viaspecialneeds specialneeds
onelovepls
6556 467f 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

January 06 2018

Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl