Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

onelovepls
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viairmelin irmelin
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viazouza zouza
onelovepls
3282 6867 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
onelovepls
6728 76ba 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
onelovepls
6714 1280 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 08 2018

onelovepls
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted frompesy pesy viatobecloser tobecloser
onelovepls
onelovepls
5004 e636 390
Reposted fromflesz flesz viaataszka ataszka
onelovepls
6411 b487 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataszka ataszka

April 07 2018

onelovepls
8943 656f 390
Reposted fromsavatage savatage viaataszka ataszka
onelovepls
onelovepls
1039 d366 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
onelovepls
onelovepls
7439 4027 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
onelovepls
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
onelovepls
9768 17fb 390
skirt
onelovepls
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin
onelovepls
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
onelovepls
3667 b391 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
onelovepls
2500 ec12 390
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl