Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

onelovepls
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
onelovepls
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
onelovepls
1676 3b22 390
Reposted fromsavatage savatage
onelovepls
1850 dffa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
onelovepls
1597 a33e 390
Girl with glasses posing in a studio
Reposted fromcraigwiki craigwiki viairmelin irmelin
onelovepls
0355 e8e2 390
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viairmelin irmelin
onelovepls
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
onelovepls
7405 c517 390
!
Reposted fromnathloves nathloves viairmelin irmelin
onelovepls
0608 802a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
onelovepls
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataszka ataszka
onelovepls
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko

June 23 2018

onelovepls
5281 0a96 390
Reposted fromcalavadesoi calavadesoi
onelovepls
5528 f409 390
Reposted frombirke birke
onelovepls
1727 016e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4812 90a0

Liara Roux

Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
onelovepls
3695 9317 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
onelovepls
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viairmelin irmelin
onelovepls
4248 4f98
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viairmelin irmelin
onelovepls
onelovepls
7337 83b0 390
Reposted fromnazarena nazarena viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl