Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

onelovepls
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viairmelin irmelin
onelovepls
2303 4500 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
onelovepls
4363 ea4d 390
Reposted fromMuppet Muppet viairmelin irmelin

December 02 2017

2282 d62d 390
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viairmelin irmelin
onelovepls
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
8307 3204 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaIriss Iriss
onelovepls
9392 57e7 390
Reposted fromtfu tfu viaIriss Iriss
onelovepls
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
onelovepls
9305 a6c8 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
onelovepls
2304 7ac0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 19 2017

onelovepls
Choć brzmi to górnolotnie, dam świat za Twoją rękę
— Planeta ANM
Reposted frompoolun poolun viairmelin irmelin
onelovepls
2019 9032 390
Reposted fromemanacjeslabosci emanacjeslabosci viairmelin irmelin
onelovepls
4154 f6cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
onelovepls
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
Reposted fromlabellavita labellavita viairmelin irmelin

November 11 2017

onelovepls
onelovepls
2932 df75 390
Reposted frommissmaya missmaya viaIriss Iriss
onelovepls
7932 29ec 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaIriss Iriss
onelovepls
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
onelovepls
6890 bda1 390
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
onelovepls
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl