Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

onelovepls
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
onelovepls
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazouza zouza
onelovepls
9941 cca6 390
Reposted frombluepanda bluepanda viairmelin irmelin

September 28 2017

onelovepls
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
onelovepls
4247 228c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
onelovepls
8118 780a 390
Reposted from0 0 viaIriss Iriss
onelovepls
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
onelovepls
2503 846e 390
4507 c6ce 390
onelovepls
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
8216 0f41 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

April 15 2017

onelovepls
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
onelovepls
2308 832c 390
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
onelovepls

April 09 2017

onelovepls
4336 bafd 390
onelovepls
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin
onelovepls
9980 d916 390
onelovepls
a tak poza tym, to wcale nie jest okej, nie jest okej, cześć.
— HuczuHucz- Gdyby nie to
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
7728 0209 390

themaninthegreenshirt:

Roman Polanski and Catherine Denueve at the Carlton Towers Hotel in London, 16th August 1964

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl