Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

onelovepls
1921 9b34 390
Reposted fromfeegloo feegloo viaataszka ataszka
onelovepls
2673 a132 390
Reposted fromyveee yveee viatobecloser tobecloser

August 17 2019

onelovepls
1192 b4d4 390
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
onelovepls
5951 a316 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
onelovepls
Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
onelovepls
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin

August 15 2019

onelovepls
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaataszka ataszka
onelovepls
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatobecloser tobecloser

August 03 2019

onelovepls
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viamoonlightdrive moonlightdrive
onelovepls

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.

October 06 2018

onelovepls
2274 8a34 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

September 29 2018

onelovepls
5887 ba46 390
onelovepls
8832 1684 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
onelovepls
7396 6a68 390
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
onelovepls
3272 2d22 390
Kocham słowo cherlawy.
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin viairmelin irmelin
onelovepls
Reposted fromcouples couples viairmelin irmelin
onelovepls
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaIriss Iriss

September 15 2018

onelovepls
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
onelovepls
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
onelovepls
1676 3b22 390
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl